pattern
Co jsou fondy kvalifikovaných investorů?

Co jsou fondy kvalifikovaných investorů?

David Netušil

Fondy kvalifikovaných investorů patří do skupiny alternativních fondů a vyznačují se vysokou flexibilitou v oblasti strukturování investic (volba investičního vehiklu a investičních aktiv) a pravidel pro správu fondů.

Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je obvykle založen jako akciová společnost typu SICAV (akronym z francouzského Societe d’Investissement A Capital Variable). Tento typ akciové společnosti je právě určen přímo pro FKI, neboť nabízí proměnný základní kapitál. Takový typ akciové společnosti vydává dva druhy akcií – investiční a zakladatelské (je zde tedy striktně oddělen majetek investiční a zakladatelská část fondu). SICAV může jako jediná forma akciové společnosti vytvářet libovolný počet podfondů, a ty se mohou lišit investiční strategií – cílem investice (nemovitostakcie…), délkou či rizikovostí.

Na rozdíl od běžného podílového fondu nemůže do fondu kvalifikovaných investorů investovat každý. Kvalifikovaný investor musí splňovat několik podmínek:

1) Musí prohlásit, že si je vědom specifik a rizik spojených s investováním do konkrétního fondu kvalifikovaných investorů.

2) U fondů s českým domicilem musí minimální objem investice převýšit 1 000 000 Kč v součtu fondů obhospodařovaných jedním obhospodařovatelem a administrovaných jedním administrátorem.

(Vše je přesně definované v zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZISIF“) v ust. § 272 odst. 1 písm. i.)

Na oplátku za to investor získá prostřednictvím FKI širší nabídku investičních možností, protože tyto fondy nejsou svázány tolika předpisy. Nejčastějším zástupcem mezi fondy kvalifikovaných investorů jsou nemovitostní fondy. Investiční zaměření a strategie fondů kvalifikovaných investorů však nejsou omezeny a lze je nastavit různorodým způsobem.

Fondy mohou investovat do nejrůznějších tříd aktiv a jejich kombinací, a to např.: cenných papírů (akcií, dluhopisů atd.), komodit, nemovitostí, nástrojů peněžního trhu, derivátů či různých jiných investičních aktiv (investic typu private equity a venture capital, netradičních investičních aktiv jako jsou umělecká díla či investiční vína).

Investor je povinen uhradit při vstupu do FKI vstupní poplatek, ten se nejčastěji pohybuje v rozmezí 2 až 5 % z investované částky, existují však na trhu i výjimky.

Při správě fondu se standardně využívá služeb několika subjektů, mezi které patří zejména obhospodařovatel, administrátor a depozitář (FKI jsou regulovány ČNB a na jejich provoz dohlíží depozitář – banka, která je kromě jiného odpovědná za toky peněz do a z fondu).

Přehled článků

Blog

Podobné články

Naši partneři

S kým spolupracujeme

Napište nám

Nabídneme Vám nejvhodnější investiční příležitosti

pattern
Jméno a příjmení
Vyplňte jméno ve formátu Jméno Příjmení
Telefon
Vyplňte telefon ve formátu 123456789
E-mail
Vyplňte telefon ve formátu email@email.cz
Vaše zpráva (nepovinné)

Vyberte jednu z možností

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
Odeslání formuláře selhalo, zkuste to, prosím, později